Combivent nedir ve ne için kullanılır?

0
324
Combivent nedir ve ne için kullanılır?
Combivent nedir ve ne için kullanılır?

Combivent etken maddesi  olarak ipratropium bromür ve salbutamol içerir. Combivent, ölçülü doz inhalatörlü aerosol, ağızdan soluyarak kullanılmak için hazırlanmış, basınçlı bir süspansiyondur. Püskürtüldüğünde, havada asılı zerrecikler oluşturur ve akciğere bu şekilde ulaşır. İnhalatör denen bir alet ile uygulanır. Combivent, ölçülü doz inhaltörlü aerosol, 200 ölçülü doza karşılık gelen 10 ml süspansiyon içeren alüminyum tüpler halinde piyasaya sunulmaktadır. Combivent’in etkin maddelerinden biri olan ipratropium bromür antikolinerjikler denilen bir ilaç grubuna aittir. Diğer etkin madde olan salbutamol ise, beta-adrenerjikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Her iki ilaç grubuda, broş genişleticiler adındaki, daha geniş bir ilaç sınıfının üyeleridir. Combivent nedir ve ne için kullanılır? Bronş genişleticiler akciğer içindeki hava yollarınızı genişleterek havanın ciğerlerinize girip çıkmasını kolaylaştıran ve soluk alıp vermenizi rahatlatan ilaçtır. combivent ne için kullanılır

Combivent’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • İpratropium bromür, salbutomöl veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerde birine karşı aşırı duyarlı iseniz,
 • Atropin yada türevlerine karşı aşırı duyarlı iseniz,
 • Doktorunuz sizde taşıaritmi denilen bir kalp hastalığı bulunduğunu söylediyse,
 • Soyada bulunan lesitil maddesine yada bununla ilişkili soya fasulyesi ve yer fıstığı gibi besinlere karşı aşırı duyarlı iseniz,
 • Doktorunuz sizde hiperturofik kardiyominiyopati olarak adlandırılan bir kalp hastalığı bulunduğu söylediyse.
Combivent nedir ve ne için kullanılır?
Combivent nedir ve ne için kullanılır?

Combivent’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Göz kızarması ile birlikte gözde ağrı veya rahatsızlık hissi,bulanık görme,haleler veya renkli görüntüler görme,ani gelişen göz içi basıncında artış belirtileri olabilir. Bu belirtiler herhangi bir kombinasyon şeklinde ortaya çıkarsa, hemen bir uzman hekimin görüşü alınmalıdır.
 • Eğer şiddetli kalp hastalığınız varsa, ilacınız kullanmakta iken göğüs ağrısı veya diğer belirtilerde ağırlaşma fark ederseniz doktorunuza başvurunuz.
 • Soluk alıp vermenizi rahatlatıcı başka ilaçlar alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz
 • Hızla kötüleşen bir solunum zorluğu durumunda hemen doktorunuza başvurunuz.
 • Hastalığınızın belirtilerini gidermek için daha yüksek combivent dozlarına ihtiyaç duyuyorsanız doktorunuza başvurunuz.
 • Eğer sporculara uygulanan testler kapsamında, doping testi için sizden idrar örneği isteniyorsa, testi uygulayan kişiye combivent kullandığınız söyleyiniz.
 • Eğer comviventi soluduktan sonra hırıltıyla solumaya başlarsanız veya başka türlü bir solunum güçlüğü ortaya çıkarsa başka bir doz almayınız derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Combivent ile tedavinin süresine doktorunuz karar verecektir. Bu süre hastalığınızın durumuna bağlı olacaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi bile olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelikte Combivent Kullanımı

Combivent’in hamilelik sırasında yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirilmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız. Tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen bir doğum kontrol yöntemi kullanabilirsiniz. Tedavi sırasında hamile olduğunu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Olası yan etkiler nelerdir?

Aşağıdakilerden biri olursa combivent’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz:

 • Deri döküntüleri, dil, dudaklar ve yüzde şişmeler, kurdeşen, soluk borusunda tıkanıklık gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir ve bazı vakalarda ilaca yeniden başlanmasıyla reaksiyonlar tekrarlanmıştır. Bu hastaların çoğunda, soya fasulyesi de dahil, diğer ilaç ve besinlere karşı alerji öyküsü bulunmaktaydı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Combivent nebül , Combivent inhaler

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz:

 • Hırıltıyla soluma veya soluk alıp verirken başka türlü sorunların varlığı,
 • İlacın istenmeden göze kaçması sonucunda gözde ağrı ve bulanık görme,
 • Kan basıncında ve kalp ritminde değişiklikler, kalbin hızlı veya hafif atması, kalp kasında yeterince kan gitmemesi,
 • Yutakta şişme, inhalasyondan hemen sonra bronşlarda spazm,

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın olmayan: 

 • Sinirlilik
 • Baş dönmesi, baş ağrısı, titreme
 • Çarpıntı, nabzın hızlı atması
 • Öksürük, ses de bozulmalar, boğazda tahriş
 • Ağız kuruluğu, bulantı
 • Deri reaksiyonları

Seyrek:

 • Kanınızdaki potasyum düzeylerinin azalması
 • Zihinsel bozukluk
 • Genel halsizlik durumu
 • İdrar yapmada güçlük
 • Küçük kan basıncında düşme
 • Aşırı terleme,kurdeşen,kaşıntı
 • İshal,kazılık,kusma,ağızda iltihap

Bunlar combivent’in hafif yan etkileridir.Eğer bu talimatlarda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz.

  

Combivent Fiyat : 26.90 TL

Combivent muadili :  Yok

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.