Duocid süspansiyon nedir ve ne için kullanılır ?

0
291
Duocid süspansiyon nedir ve ne için kullanılır ?
Duocid süspansiyon nedir ve ne için kullanılır ?

Duocid süspansiyon nedir ve ne için kullanılır ?

250 mg/ 5 ml oral süspansiyon için kuru toz 100 ml içeren ve ağızdan alınan ve antibiyotikler grubuna dahil olan bir ilaçtır. Sizlere bu yazımızda Duocid süspansiyon nedir ve ne için kullanılır ? başlığı altında Duocid süspansiyonun kullanma talimatında yer alan bilgileri aktaracağız.

Duocid süspansiyon nedir ?

Duocid, Ağızdan alınan, her 5 ml’sinde 250 mg sultamisilin içeren bir antibiyotiktir. Alüminyum kapaklı cam şişe içinde sulandırılmaya hazır toz olarak sunulmaktadır. Ambalaj içinde ayrıca plastik ölçek ve tek taraflı ölçekli kaşık bulunmaktadır.

Duocid süspansiyon ne için kullanılır ?

Duocid, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır;
Duocid, belirli mikropların neden olduğu sinüs iltihabı, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; akciğer iltihabı, bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve bel soğukluğu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

DUOCİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DUOCİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;

* Sefalosporin veya diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz

* Penisilin türevi ilaçlar veya Duocid’in bileşiminde bulunan ampisilin, sulbaktam veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı ( yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa

* Fruktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık durumu)

* Sükraz-izomaltaz yetmezliği (enzim yetmezliği)

* Glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu (şeker emiliminde bozukluk durumu) ile ilğili probleminiz varsa

Duocid’i Aşağıdaki Durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.
Eğer;

* Sefalosporin veya diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz

* Tedaviniz sırasında vücunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse

* Enfeksiyöz mononükleoz ( virüslerden kaynaklanan bir hastalık) tanınız varsa

* Tedaviniz sırasında ishal gelişirse

* Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa

* Böbrek yetmezliğiniz varsa

* Karaciğer veya kan ile ilğili hastalığınız varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve kan ve hücre yapımı ile ilğili fonksiyonlarınız düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Duocid’in yiyecek ve içecek ile Kullanılması

Yemeklerden sonra alınması ilacın etkisini değiştirmez.

Duocid süspansiyon aç karınla veya tok bir şekilde alınabilir.

Duocid süspansiyon Hamilelikte Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz; Duocid’i gerçekten ihtiyaç duydugunuz zaman doktor kontrolünde almalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanımı

İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Emziriyorsanız Duocid’i doktor kontrolünde almalısınız.

Araç Ve Makine Kullanımı

Sultamisilinin araç ve makine kullanımı etkilediği bilinmemektedir. Sersemlilik hissetmenize neden olabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

Duocid’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler Hakkında Önemli Bilgiler;

Duocid süspansiyon sukroz (bir çeşit şeker) içerdiği için, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerelere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla mutlaka temasa geçiniz.

Şeker hastalığı olarak bilinen diabetes mellitus hastalığınız varsa Duocid süspansiyon kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız mutlaka ve hiçkimsenin tavsiyesi üzerine ilaç kullanmayınız.

Duocid, içerdiği sukroz nedeniyle iki hafta veya daha fazla süreyle kullanımda dişlere zararlı olabilir.

Duocid 100 ml süspansiyon sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlarla Birlikte Kullanımı

* Allopurinol ile birlikte uyğulandığında vücudunuzda döküntü olabilir.

* Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler, kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup kanamayı arttırıcı etki yapabilir.

* Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotik ilaçlar, penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilir, bu nedenle eş zamanlı tedaviden kaçınmak gerekir.

* Östrojen hormonu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları ile ampisilin aldığınızda doğum kontrol yöntem etkinliğiniz azalabilir ve bu nedenle değişik yada ilave doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekebilir.

* Metotreksatı (kanser ve iltihaplı eklem romatizmasında kullanılan bir ilaç) Duocid ile birlikte kullanıyorsanız, diğer ilacınızın etkinliği artabileceğinden yakın takip edilmelisiniz.

* Duocid bazı labaratuar testlerini etkileyebilir ve yapılan testte yanlış pozitif glikozüri idrarda şeker saptanması görülebilir ve tespit edilebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı kullanıyorsanız veya son zamanda kullandıysanız bunlar hakkında lütfen doktorunuza veya eczacınıza mutlaka bilgi veriniz.

Duocid süspansiyon nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, Duocid’in erişkinler için önerilen günlük dozu 12 saat arayla alınan 375-750 mg’dır.

30 kg’dan hafif çocuklarda önerilen toplam dozaj 2,3 veya 4 doza bölünmüş olarak (her 12,8 veya 6 saatte bir) 50 mg/kg/gün’dür. 30 kg ve üstündeki çocuklar için günlük doz yetişkin dozuyla aynıdır (her 12 saatte 375-750 mg )

Erişkinlerde çocuklarda tedavi, genellikle ateş düştükten ve diğer anormal belirtiler kaybolduktan 48 saat sonraya kadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5 ila 14 gün süreyle uygulanır fakat gerkirse tedavi uzatılabilir.

Tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuz size belirleyecektir. İyileştiğinizi hissettiğiniz anda bile tedavinizi kesmeyiniz.

A grubu beta-hemolitik streptokoklardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde, romatizmal ateş yada böbrek iltihabı oluşumunu önlemek amacıyla tedaviye en az 10 gün devam edilmesi önerilmektedir.

Duocid Süspansiyon Uygulama Yolu ve Metodu:

Hazırlanışı: İşaretli ölçekle (49 ml) aldığınız önceden kaynatılıp sogutulmuş suyu şişe içeriğine ilave ederek çalkalayınız.

Her kullanımdan önce şişeyi çalkalayınız. Ölçekli kaşık yardımıyla yeterli miktarda aldığınız ilacı yutunuz.

Değişik Yaş Grupları:

Duocid Süspansiyon Çocuklarda Kullanımı:

Doktorunuz Duocid dozunu çocugunuzun ağırlığına ve hastalığın şiddetine göre belirleyecektir.

Yaşlılarda Kullanımı:

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel Kullanım Durumları:

Böbrek Yetmezliği: Böbrek yetmezliğiniz var ise Duocid’İ kaç saat ara ile alacağınızı doktorunuz belirleyecektir.

Eğer Duocid’in etkisinin çok zayıf veya çok güçlü olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Duocid Kullandıysanız

Duocid’den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Duocid’i Kullanmayı Unutursanız

Duocid süspansiyonun düzenli olarak günün aynı saatinde alınması gerekir. Bu dozu almayı unuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Duocid ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler;

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe Duocid’i almaya devam etmeniz önemlidir.

Duocid Süspansiyon Olası Yan Etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi Duocid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, Doktorunuza söyleyiniz:

Gastrointestinal hastalıklar: Bulantı, Kusma ve ishal en yaygın yan etkileridir. Dışkıda kan ( koyu renkli dışkı) görülebilir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları: En yaygın yan etkiler deride kızarıklık, kaşıntıdır. Ayrıca olası diğer deri hastalıkları görülebilir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları: Kan değerinde değişiklikler görülebilir. Bu değişiklikler tedavinin sonlandırılmasıyla geri dönüşümlüdür.

Hepato-Bilier hastalıklar: Karaciğer hasarını gösteren geçici labaratuvar bulguları gözlenmiştir.

Ampisilin kullanımına bağlı istenmeyen reaksiyonlar zaman zaman gözlenir.

Enfeksiyöz mononükleoza sahip hastaların büyük çogunluğu Ampisilin aldığında deri döküntüsü görüldüğünden Duocid kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki Belirtilen yan etkilerden birini gözlemlerseniz hemen doktorunuza başvurunuz:

– Nefes almada güçlük veya gögüste sıkışma

– Göz kapaklarının, yüzün ve dudakların şişmesi

– Deride yumrular, tüm vücutta kırmızı kaşınan noktalar ve kaşıntı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız hemen doktorunuza veya eczacınıza söyleyinz.

Duocid’in Saklanması

Duocid’i çocukların göremeyeceği ve uzanamayacağı bir yerde saklayınız.

25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Sulandırılarak hazırlanmış Duocid süspansiyon buzdolabında saklanmalıdır ve dondurulmamalıdır.

Sulandırıldıktan sonra 14 gün içinde kullanılmayan kısımlar atılmalıdır.

Son kullanma tarihi geçen hiçbir ilacı kullanmayınız.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRDÜĞÜNÜZDE MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞINIZ VE DOKTOR TAVSİYESİ OLMAYAN HİÇBİR İLACI KULLANMAYINIZ.

 

Sizlere recetebilgi.com olarak bu yazımızda Duocid süspansiyon nedir ve ne için kullanılır ? başlığı altında bilgiler aktardık. Lütfen kullandığınız ilacı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın ve sağlığınız için doktor önerisi olmadan antibiyotikler grubuna dahil olan hiç bir ilacı kullanmayın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.