Glukofen Nedir ve ne için Kullanılır?

0
388
Glukofen Nedir ve ne için Kullanılır?
Glukofen Nedir ve ne için Kullanılır?

Glukofen Nedir ve ne için Kullanılır?

Glukofen Nedir ve ne için Kullanılır?: Her bir film kaplı tablet 1000 mg metformin hidroklorür içeren 100 tabletlik opak PVC/AI blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Glukofen beyaz, oval bir yüzünde “M 1G” yazılı, çentikli, diğer yüzü boş film kaplı tablettir. Glukofen, oral antidiyabetikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu tür ilaçlar şeker hatalığını (diyabet) tedavi etmede kullanılırlar. İnsülin pankreas tarafından üretilen ve dolaşıma verilen bir hormon olup vücudunuzun kandaki glukozu(şekeri)almasını sağlar. Vücudunuz glukozu enerji üretmek için kullanılır veya ileride kullanmak için depolar.Eğer şeker hastalığınız varsa, pankreasınız yeterli insülini üretmiyor veya vücudunuz üretilen insülini düzenli kullanmıyordur. Bu durum kanınızda yüksek düzeyde glukoz bulunmasına neden olur. Glukofen kanınızdaki glukoz düzeyini mümkün olduğunca normal düzeye düşürmeye yardımcı olur. Glukofen, tek başına diyet ve egzersizin kan şekeri düzeyini kontrol etmede yetersiz kadığı özellikle fazla kilolu tip 2 diyabetli hastaları (insülinden bağımsız diyabet olarak adlandırılan, bir tür şeker hastalığı) tedavi etmede kullanılır. Erişkinler, Glukofeni tek başına veya şeker hastalığını tedavi etmede kullanılan diğer ilaçlarla (ağızdan alınan ilaçlar veya insülün) birlikte kullanabilir. 10 yaş ve üzeri çocuklar ve ergenler Glukofeni tek başına veya insülinle birlikte kullanabilir.

Glukofeni aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Metformin veya Glukofenin birleşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Böbrek veya karaciğer probleminiz varsa,
 • Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa ve böbrek fonksiyon bozukluğunda (serum kreatinin düzeyi erkeklerde 1.5 mg/dL ve kadınlarda 1.4 mg/dL, yada anormal kreatin klirensinde)
 • Ağır hiperglisemi(yüksek kan şekeri),bulantı, kusma, su kaybı, hızlı kilo kaybı yada ketoasidoz gibi durumların eşlik ettiği kontrol altına alınamayan bir şeker hastalığınız varsa, Ketoasidoz “keton cisimcikleri” denilen maddelerin kanda birikip diyabetik komaya yol açabileceği bir tablodur. Belirtileri mide ağrısı hızlı ve derin soluk alıp verme , uykuluk hali veya olağan dışı meyvemsi bir nefes kokusudur.
 • Böbrekler tarafından atılması gereken asit iyonlarının birikmesi veya aşırı bikarbonat iyonun kaybedilmesi durumu varsa,Metabolik asidoz belirtileri bilinç dağınıklığı, durgunluk, uyku bozukluğu, kusma, bulantı, baş ağrısı ile karakterize bir durumdur. Bu belirtilerin sizde görülmesi halinde doktorunuza başvurunuz.
 • Uzun süreli veya şiddetli ishal veya üst üste birkaç kez kusma gibi durumlardan dolayı vücudunuzda çok fazla su kaybı olmuşsa,Dehidrasyon: böbrek sorunlarına yol açabilir,
 • Akciğer veya bronş sisteminizi veya böbreklerinizi etkileyen ciddi bir enfeksiyon riskiniz varsa , Ciddi enfeksiyonlar böbrek sorunlarına yol açabilir ve bu durum sizde laktik asidoz riski doğurabilir.
 • Kalp yetmezliğinden tedavi görüyorsanız veya yakın bir geçmişte kalp krizi geçirmişseniz, kan dolaşımı ile ilgili ciddi problemleriniz varsa veya nefes almada güçlük çekiyorsanız, kan veya dokularda mikroorganizma yada patojenlerin bulunma riski ile oluşan sistematik bir hastalığınız varsa. Bu durum dokular için oksijen kaynağının eksikliğine yol açabilir, bu da sizde laktik asidoz oluşma riski oluşturabilir.
 • Çok miktarda alkol tüketiyorsanız
 • Emziriyorsanız.
Glukofen Nedir ve ne için Kullanılır?
Glukofen Nedir ve ne için Kullanılır?

Aşağıdaki durumlarda Glukofen kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz:

Eğer;

 • Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği X-Ray cihazı veya görüntülemeyle ilgili herhangi bir işleme girecekseniz.
 • Büyük bir cerrahi girişim geçireceksiniz işlemden veya girişimden önce ve sonra belli bir zaman döneminde Glukofen kullanmayı kesmelisiniz.

Glukofeni aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Lütfen özel bir risk olarak laktik asidoza dikkat ediniz.
Glukofen,özellikle de böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa, laktik asidoz denilen çok seyrek görülen fakat ciddi bir komplikasyona neden olabilir. Laktik asidoz riski ,kontrol altında tutulmayan şeker hastalığı ,uzun süreli açlık yada alkol alımıyla artmaktadır. Laktik asidozun belirtileri, bulantı,kusma, kas kramplarıyla seyreden karın ağrısı, aşırı yorgunluk halinşn eşlik ettiği genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlük.Eğer bu rahatsızlık sizde olursa acilen hastanede tedavi olmanız gerekebilir, çünkü laktik asidoz komaya ilerleyebilir.Glukofen kullanmayı hemen bırakınız ve doktor veya en yakın hastaneyle temas kurunuz.
Glukofen tek başına hipoglisemiye(kan şekeri düzeyinin çok düşük olması) neden olmaz. Buna karşılık Glukofeni şeker hastalığı tedavisinde kullanılan veya hipoglisemiye neden olan diğer ilaçlarla (sülfoniüreler,insülin,miglitinidler gibi)birlikte kullanıyorsanız hipoglisemi oluşma riski mevcuttur.Eğer sizde halsizlik,sersemlik,terlemede artış,hızlı kalp atışı,görme bozuklukları veya konsantrasyon bozukluğu gibi hipoglisemi belirtileri oluşursa,bu durumu düzeltmek için şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketmek yardımcı olacaktır.Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen dokrounuza danışınız.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Glukofen’in içeriğinde bulunan maddelere duyrlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Glukofen’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil durumuna başvurunuz:
Laktik asidoz,
Laktik asidoz özellikle böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa çok seyrek görülen fakat ciddi bir rahatsızlıktır.Eğer bu durum durum sizde oluşuyorsa acil tedaviye gerek duyabilirsiniz. Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın karın ağrısı , şiddetli yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür.Bilinç dağınıklığı , durgunluk, uyku bozukluğu , kusma ve bulantı, baş ağrısı ile karekterize metobolik asidoz.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunların biri sizde mevcut ise. acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.