Klacid Mr Tablet nedir ve ne için Kullanılır?

0
322
Klacid Mr Tablet nedir ve ne için Kullanılır?
Klacid Mr Tablet nedir ve ne için Kullanılır?

Klacid Mr Tablet nedir ve ne için Kullanılır?

Klacid Mr Tablet nedir ve ne için Kullanılır?: Klacid mr 500 tablet etkin madde olarak kontrollü salım tablette 500 mg klaritromisin içerir.  Klacid 7 tablet ,14 tablet ve 20 tablet olmak üzere üç ayrı ambalaj şeklinde satışa sunulmuştur. Klacid Mr tablet (klaritronisin) makrolid adı verilen bir gruba ait yarı-sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin,bakterilere karşı etkisini,duyarlı bakterilerde protein sentezine engel olarak gösterir.

Klacid Mr tablet çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir: Klacid antibiyotik ne işe yarar

 • Sinüzit (sinüs iltihabı),farenjit (yutak iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,
 • Pnömoni (zatürre),kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,
 • Folikülit (kıl kökü iltihabı),selülit (deri altı dokusu iltihabı),erizipel (yılancık)  gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.

Klacid Mr Tablet’i Aşağıdaki Durumlarda Kullanmayınız:

Eğer;

 • Makrolid antibiyotiklere karşı veya Klacid Mr tablet içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı)iseniz.
 • Şu ilaçlardan herhangi birini kullanmakta iseniz: astemizol,sisaprid,pimozid,terfenadin,ergotamin,dihidroergotamin,lovastatin ya da simvastatin
 • Böbrekleriniz de ileri derecede bir  yetmezlik varsa (kreatinin klerensi 30 ml’dan az olan hastalar) bu ilacı kullanmayınız.Çünkü günde bir defa uygulanan Klacid Mr 500 mg tablet ile doz azaltılması mümkün değildir.Bu gibi hastalarda klaritromisin hemen salınan formülleri kullanabilir.
 • Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastasıysanız kullanmayınız,uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir.
Klacid Mr Tablet nedir ve ne için Kullanılır?
Klacid Mr Tablet nedir ve ne için Kullanılır?

Klacid Mr Tablet’i Aşağıdaki Durumlarda Dikkatli Kullanınız:

Eğer;

 • İshal olursanız veya bir antibiyotik kullanırken ishal olduysanız.Hemen hemen bütün antibakteriyel ilaçların kullanımında kendisini özellikle hafif ile şiddetli ishal ile belli eden bir bağırsak iltihabı (antibiyotiğe bağlı kolit)ortaya çıkabilir.
 • Orta dereceden şiddetli dereceye kadar olan böbrek bozukluğunuz var ise.Bu durumda doktorunuz dozun azaltılmasına veya doz aralarının açılmasına karar verebilir.Ancak böbrekleriniz normal çalışıyor fakat karaciğerinizde bozukluk var ise,Klacid Mr tablet doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.
 • Kolşisin içeren bir ilaç kullanıyorsanız.Özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazıları böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesi bildirimleri bulunmaktadır.
 • Kas zafiyeti belirtileri şiddetliyse,
 • Uzun süreli klsritromisin kullandıysanız,duyarlı olmayan bakteri ve mantar sayısında artışa sebep olabileceğinden süperinfeksiyon meydana geldiği taktirde uygun tedaviye başlanmalıdır.
 • Klaritromisinin ve oral hipoglisemik ajanların veya insülinin eşzamanlı kullanımı,kan şekeri düzeyinde önemli ölçüde azalmaya neden olabilir.Bu ciddi durumlarda glikoz seviyesinin dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.
 • Klaritromisin varfarin ile birlikte uygulandığında,ciddi bir kanama riski ve INR,protrombin zamanında önemli artış riski vardır.Eşzamanlı olarak klaritromisin ve antikoagülan alındığında,INR ve protombin zamanları sık sık kontrol edilmelidir.
 • Klaritromisinin lovastatin ya da simvastatin ile eşzamanlı kullanımında nadir olarak iskelet kası yıkımı bildirilmiştir.Bu durumda kas hastalığı işaretleri ve belirtileri açısından hasta izlenmelidir.
 • Klaritromisinle eşzamanlı olarak atorvastatin ya da rosuvastatin alındığı durumlarda nadir olarak iskelet kası yıkımı bildirilmiştir. Atovastatin ve rosuvastatin,klaritromisinle birlikte kullanıldığında mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır. Klacid mr ile Klacid farkı , Klacid 500 mg kullananlar

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza bildiriniz.

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Klacid mr 500 mg yan etkileri

Aşağıdakilerden biri olursa,Klacid Mr Tableti Kullanmayı Durdurunuz ve Derhal Doktorunuza Başvurunuz:

 • Karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla birlikte seyreden karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Kurdeşen ve orta derecede deri döküntülerinden,anaflaksi ve ciddi deri reaksiyonlarına kadar uzanan alerjik reaksiyonlar
 • Kalpte şiddetli ritm bozuklukları
 • Pankreas iltihabı
 • Böbrek iltihabı
 • İskelet kası yıkımı
 • Böbrek yetmezliği olan bazı hastalarda kolşisin zehirlenmesi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.Acil tıbbi müdahale gerekebilir.Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz,hemen doktorunuza bildiriniz:

 • Karaciğer enzimlerindeki geçici artış
 • Vertigo
 • Delice davranışlar
 • Çevreye uyumsuzluk,sanrılar,depresyon,çıldırı ve kendinden farklılaşma şeklinde
 • Tedavinin kesilmesiyle düzelen işitme kaybı
 • Dil iltihabı,ağız iltihabı,ağızda pamukçuk ve dil renginde değişim
 • Akyuvarlar ve kan pulcuklarında azalma
 • Kan üresi ve kreatininde artış,karaciğer enzimlerinde yükselme
 • Kas ağrısı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.Acil tıbbi müdahale gerekebilir.Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz,hemen doktorunuza söyleyiniz:

 • İshal
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Bulantı
 • Baş dönmesi
 • Uykusuzluk
 • Kötü rüyalar
 • Titremeler
 • Zihin karmaşası
 • Tat alma bozukluğu
 • Diş renginde bozulma

Bu yan etki; Klacid Mr tablet’in hafif yan etkisidir.

Eğer bu talimatlarda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

 

Klacid mr muadili :  LARICID 125 MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON

Klacid mr 500 mg fiyat : 34.89 TL

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.