Lasix nedir ve ne için kullanılır ?

0
442
Lasix nedir ve ne için kullanılır ?
Lasix nedir ve ne için kullanılır ?

Lasix nedir ve ne için kullanılır ?

Lasix 40 mg tablet formunda olan her bir paketinde 12 tablet, her bir tablet de ise 40 mg furosemid bulunan idrar söktürücüler grubuna dahil olan, ağız yoluyla alınan bir ilaçtır. Sizlere bu yazımızda Lasix nedir ve ne için kullanılır ? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

Lasix nedir ve ne için kullanılır ?

Lasix nedir ?

 

Lasix, furosemid etkin maddesini içerir. Ağızdan alınacak tablet formundadır. 1 tablet içinde 40 mg furosemid bulunur. 12 tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca ampul formuda bulunmaktadır.

Lasix ne için kullanılır ?

Lasix idrar söktürücü (diüretik) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Diüretikler böbreklerden idrarın atılım hızını arttıran ve aynı zamanda su ve tuz kaybı yapan ilaçlardır. Vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. Lasix güçlü bir idrar söktürücüdür.

Doktorunuz size Lasix’i aşağıdaki nedenlerden biri veya bir kaçından dolayı reçetelemiş olabilir.

 • Süregelen kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu
 • Süregelen böbrek yetersizliği ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu
 • Hamilelik ve yanıklara bağlı olan dahil, akut böbrek yetersizliğinde sıvı atılımının devam ettirilmesi
 • Böbreklerdeki bulgu ve belirtiler ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu ( eğer idrar söktürücü tedavisi gerekiyorsa)
 • Karaciğer hastalığı ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu (eğer aldosteron antagonistleri ile tedavinin desteklenmesi gerekiyorsa)
 • Yüksek tansiyon
 • Yüksek tansiyonun sebep olduğu kriz durumu (destekleyici önlem olarak)
 • Vücuttan idrar atılımının zorlanmasının gerektiği durumlarda (örn. zehirlenmelerde) destek olarak

 Lasix’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Lasix’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

 1. İlacın içerdiği etkin madde olan furosemide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa
 2. Sülfonamid grubu antibiyotiklere ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre grubu ilaçlara karşı alerjiniz varsa
 3. Aşırı sıvı kaybettiyseniz (kusma,ishal veya aşırı terleme yoluyla)
 4. Vücut sıvılarınızın (kan dahil) hacminde aşırı azalmaya yol açan bir bozukluğunuz varsa
 5. Vücutta idrar üretilmemesine yol açan böbrek yetersizliğiniz varsa ve bu durum Lasix kullanılmasına cevap vermiyorsa
 6. Kanınızdaki potasyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa
 7.  Kanınızdaki sodyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa
 8. Karaciğerinizdeki ağır bir hastalık nedeniyle gelişen beyin işlevleri bozukluğuna bağlı olarak sizde komaya benzer bir durum ortaya çıkarsa
 9. Bebeğinizi emziriyorsanız

Lasix’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

İdrar çıkışınızda kısmi tıkanma yaratan mesane boşalmasında bozukluk, prostat büyümesi, idrar yollarında daralma gibi bozukluklarınız varsa ( Lasix ile yapılan tedavinin özellikle başlangıç evresinde doktorunuz idrar çıkışından emin olmak için sizi dikkatle takip etmek isteyebilir)

Doktorunuz aşağıdaki durumlarda sizi yakından düzenli olarak takip etmek isteyecektir.

 1. Düşük tansiyon
 2. Gut (damla ) hastalığı
 3. Belirti göstermeyen veya belirgin şeker hastalığı
 4. Düşük tansiyonun risk teşkil ettiği hastalıklar: Kalp damarlarında ya da beyni besleyen kan damarlarında belirgin daralma veya tıkanıklık
 5. Şiddetli karaciğer hastalığıyla bağıntılı böbrek işlevlerin de yetersizlik durumu (Hepatorenal sendromu)
 6. Kanınızdaki protein düzeyinin düşmesine yol açan bir bozukluğunuz varsa (örn. nefrotik sendrom adı verilen ciddi bir böbrek rahatsızlığınızda bu durum görülebilir) doktorunuz kullanılacak ilacın dozunu dikkatle ayarlayacaktır.
 7. Erken doğan bebeklerde kullanılması gerekiyorsa (Böbreklerde taş oluşması veya kireçlenme odaklarının gelişmesi riskine karşı, doktorunuz böbrek işlevlerini yakından takip etmek isteyecektir ve ultrasanografi uygulayacaktır)

Lasix tedavisi boyunca doktorunuz kanınızdaki elektrolitler olan sodyum, potasyum ve keratinin seviyelerini takip etmek isteyecektir, elektrolit dengesizlikleri gelişme riskiniz yüksekse veya kusma, ishal veya aşırı terlemeye bağlı olarak önemli seviyede sıvı kaybı durumunda mutlaka izleme yapılması gerekmektedir.

Risperidon (psikiyatrik bazı hastalıkların ve bunamanın tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanım:

Bunaması olan hastalarda risperidon ile Lasix’in birlikte kullanımı ölüm gibi ciddi yan etkiler ile sonuçlanabilmektedir.

Dolasıyla doktorunuz risperidon ile Lasix’in birlikte kullanılması durumunda gerekli kontrolleri yapacak ve birlikte kullanım sağlayacagı yararın, oluşturabileceği zarara oranına göre tedavi şeklinizi belirliyecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Lasix’in Yiyecek ve İçecek ile Kullanılması

Besinler Lasix’in emilimini etkileyebilir. Tabletleri aç karnına yeterli miktarda sıvı ile ( 1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda, çiğnemeden yutunuz.

Hamilelikte Lasix kullanımı

İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zorlayıcı tıbbi nedenler olmadığı sürece, hamilelikte Lasix’i kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlamadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

Tedavi sırasında hamile kalırsanız, doktorunuz ilacı kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye başlayabilir veya bebeğinizin rahim içindeki gelişimini yakından takip ederek tedaviyi sürdürebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirmede Lasix Kullanımı

İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Furosemid anne sütüne geçmektedir, Bu nedenle emzirme sırasında Lasix’İ kullanmamanız gerekir. Lasix ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen ilaçtan korumak için,süt vermeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve Makine Kullanımı

Lasix, kan basıncında belirğin bir düşüş, konstrasyon güçlüğü yapabilir ve tepki verme yeteneği bozulabilir. Dolasıyla araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Lasix’in içeriğinde Bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler:

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılıgınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Lasix’in Diğer İlaçlarla Birlikte Kullanımı

Birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar:

 • Sakinleştirici ve uyku verici bir madde olan kloral hidrat Aminoglikozidler ve diğer ototoksik ilaçlar ( işitme üzerinde zararlı etkisi olan ilaçlar)

Birlikte kullanımı sırasında önlem alınması gereken ilaçlar:

 • Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır.)
 • ACE inhibitörleri veya anjiyontesin reseptor antagonisti (kalp ve damar hastalıklarında kullanılır)
 • Risperidon (psikiyatri hastalıklar ve bunama tedavisinde kullanılır.)

Birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken ilaçlar:

 • Aspirin dahil non steroidal antiinflamatuar ilaçlar ( ağrı kesici ve iltihap giderici)
 • Fenitoin ( sara hastalığı tedavisinde kullanılır)
 • Digitalis preparatları ( kalp- damar hastalıkları tedavisinde kullanılır)
 • Metotreksat ( Kanser tedavisinde kullanılır)
 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Kürar-tipi kas gevşetici ilaçlar
 • Teofilin ( solunum ile ilğili hastalıkların tedavisinde kullanılır)
 • Bazı sefalosporinler
 •  Siklosporin A (organ nakilleri sırasında kullanılır)
 •  Röntgen tetkiklerinde organların görünürlüğünü arttırmak için kullanılan kontrast maddeler

Eğer reçeteli yada reçetesiz şuanda herhangi bir ilacı kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız mutlaka bunlar hakkında eczacınıza yada doktorunuza bilgi veriniz.

Lasix nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için Talimatlar:

Tedavi dozu ve süresi hastalığınıza bağlı olarak değişecektir.

Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedaviyi belirleyecektir.

Uygulama Yolu ve Metodu

Lasix ağızdan uygulanır. Tabletleri aç karnına alınız. Bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda, çiğnemeden bol su ile yutunuz.

Değişik Yaş Gruplarında Lasix Kullanımı

Lasix Çocuklarda Kullanımı:

Lasix çocuklarda, oral uygulama için önerilen günlük en yüksek furosemid dozu 40 mg’a kadar 2 mg/kg vücut ağırlığıdır. Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu ve uygulama şeklini belirleyecektir.

Lasix Yaşlılarda Kullanımı:

Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

Özel kullanım Durumları:

Karaciğer/böbrek yetmezliği:

Doktorunuz hastalığınıza ve böbrek /karaciğer problemlerinizin ciddiyetine bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Diğer:

Kalp yetmezliği, şiddetli tansiyon yükseklğiniz varsa doktorunuz bu gibi durumları dikkate alarak sizde kullanılacak dozu dikkatle tespit edecektir.

Eğer Lasix’in etkisinin çok ğüçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Lasix kullandıysanız:

Lasix’den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullandıysanız muytlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız ve bilği veriniz.

Lasix’i kullanmayı unutursanız:

Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttugunuz dozu allınız.

Unutulan dozu dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Lasix ile Tedavi Sonlandırıldığındaki Oluşabilecek Yan Etkiler:

Lasix tedavisini doktorunuzun onayı olmadıktan sonra bırakırsanız, tansiyonunuz yeniden yükselebilir veya vücunuzda aşırı sıvı tulumu ortaya çıkabilir.

Lasix Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi lasix’in içeriğinde bulunan maddeler karşı duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Lasix’i kullanmayı durdurunuz DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin ACİL Bölümüne gidiniz:

 •  Kaşıntı, kurdeşen, diğer döküntüler, içi dolu sıvı kabarcıklar, genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu
 •  Genellikle kollar ve bacaklarda deride içi su dolu kabarcıklar-büller- ile seyreden bir deri hastalığı
 •  Pul pul dükülme ile seyreden iltihaplı bir tür deri hastalığı
 •  İğne başı şeklinde kırmızı morarmalar (purpura) ışığa duyarlılık
 •  Ani aşırı duyarlılık reaksiyonu
 •  Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıkla seyreden iltihap ( Stevens Johnson Sendromu)
 •  Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık
 •  Kan pıhtısı (bacaklarda ağrı, şişlik veya hassasiyet olması)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, Sizin Lasix’e karşı çok ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahele gerekebilir yada acil hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

Bildirilen diğer yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Lasix Yan etkileri Aşağıdaki kategorilerde listelenmiştir.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok Yaygın

* Kandaki kimyasalların konsantrasyonlarında değişiklik (elektrolit bozuklukları)

* Özellikle yaşlılarda kan hacminde azalma ve vücuttan su kaybı

* Kandaki keratinin miktarında ve trigleserid adlı kan yağlarında artış

* Kan basıncı düşüklüğü (otutur yada yatar poziyonda ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü)

Yaygın

* Hemokonstrasyon (kan sıvısının azalmasına bağlı olarak kanın konstrasyonunda artma)

* Kanda sodyum, klor potasyum değerlerinin düşmesi, kanda kolestrol ve ürik asit değerlerinin yükselmesi

* Gut atakları (eklemlerde iltihap veya ağrıya neden olan ürik asit artışı ile karakterize hastalık)

* Karaciğer hastalığı olan hastalarda hepatik ensefalopoti

* İdrar miktarında artış

Yaygın Olmayan

* Kandaki trombosit sayısında azalma olağan dışı kanama veya morarmalar

* Şeker hastalarında dikkat edilmesi gereken şekere karşı duyarlılıkta azalma

* Kandaki protein miktarında anormal düşüş olan hastalarda özellikle böbreklerde ciddi hasar olanlarda işitme bozuklukları ve bazen geri dönüşümsüz sagırlık

* Bulantı

* Kaşıntı, döküntü

Seyrek

* Kulak çınlaması

* Kusma ,ishal

* Ateş

* Bulanrtı , kusma

* İshal

* Uyuşma

* Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma

* Böbrek iltihabi

* Kanda eozinofil

Çok Seyrek

* Agranülositoz (beyaz kan hücrelereinin sayısında azalma)

* Anemi kansızlık

* Akut pankreas iltihabının belirtyisi olabilen şidddetli karın ağrısı veya sırt ağrısı

* Karaciğer içibir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması, karaciğer enzimlerinde artış

Bilinmiyor

* Kanda kalsiyum, magnezyum düzeyinde azalma üre artışı, metabolik alkolaz nedeniyle ağız kuruluğu, güçsüzlük, yorgunluk, huzursuzluk, nöbetler, kas zayıflığı veya krampları, düşük kan basıncı, hızlı veya düzensiz kalp atışı

* Uzun süreli kullanımda Pseudo-Barter Sendromu ( kusma, idrar yapamama, ve şuur bulanıklığı)

* İdrarda sodyum ve klorür artışı, idrar yapamama

* Erken doğan bebeklerde, sıklıkla geri dönüşsüz böbrek hasarına yol açan, böbrekler kalsiyum tuzlarının birikmesi, böbrek taşı oluşumu

* Erken doğan bebeklerde yaşamın ilk haftası içinde uygulanmasdı halinde bir tür kalp- hastalığı olan patent ductus arterius’un kalpten çıkan iki büyük atardamarın arasındaki açıklığın dogumdan sonra kapanmayıp açık kalması durumu

* Enjeksiyon yerinde ağrı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen başka bir yan etki ile karşılaşırsanız bunu mutlaka doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Lasix’in saklanması

Çocukların uzanamayacağı ve göremeyeceği yerde saklayınız.

30 derecenin altında saklayınız.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRDÜĞÜNÜZDE DOKTORUNUZA MUTLAKA DANIŞINIZ VE DOKTOR TAVSİYESİ ÜZERİNE BU İLACI KULLANINIZ.

Recetebilgi.com olarak sizlere bu yazımızda Lasix nedir ve ne için kullanılır ? başlığı altında bilgiler aktardık. Lütfen çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.