Monovit D3 damla nedir ve ne için kullanılır?

0
395
Monovit D3 damla nedir ve ne için kullanılır?
Monovit D3 damla nedir ve ne için kullanılır?

Monovit D3 damla nedir ve ne için kullanılır?

Monovit D3 damla ağızdan alınan veya kas içine uygulanan vitamin çözeltisidir. Adından da anlaşılacağı gibi D3 vitamini içeren Monovit vitaminler grubuna dahil olup genel olarak D3 vitamini eksikliğine bağlı olarak oluşabilecek hastalıkların tedavisinde kullanılır. Sizlere bu yazımızda Monovit D3 damla nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

Monovit D3 damla nedir ve ne için kullanılır?

Monovit D3 damla nedir?

Monovit D3, 300.000 I.U./I.M./ Oral ampul olarak adlandırılan 1 ml’lik renkli ampüller içinde, açık sarı renkli, yağlı solüsyondur. Her 1 ml’lik ampul etkin madde olarak D3 vitamini içerir.

Monovit D3 damla ne için kullanılır?

Monovit D3, D vitamini eksikliği yada yetmezliğinde, sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamin eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde, raşitizm ( D vitamini eksikliğine bağlı gelişen bir kemik hastalığı) tedavisinde, osteomalazide (kemiklerde mineral azalmasına bağlı bir hastalık), kemik erimesinin (osteoporoz) destek tedavisinde, kemik erimesine bağlı kırık oluşma riski bulunan durumlarda tedaviyi desteklemek için ve paratiroid bezlerindeki tümör nedeniyle aşırı paratiroid hormonu (vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) salgılanmasına bağlı hastalığın tedavisinde kullanılır.

Monovit D3’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Monovit D3’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer D3 vitamini veya Monovit D3’ün bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

* Ağır yüksek tansiyon hastasıysanız, ileri derecede damar sertliği ve aktif akciğer tüberkülozunuz varsa uzun süre yüksek dozlarda kullanmamalısınız.

* D hipervitamintozu (D vitaminin aşırı alınmasına yada birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık, Belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür).

* Hiperkalsemi ( kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması), veya hiperkalsüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa

Monovit D3’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

* D3 vitaminini devamlı kullanmanız gerekliyse böbrek fonksiyonlarınız kontrol edilmelidir.

* D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,

* D vitamini günlük doz 600 IU’dir. Günlük maksimum zararsız doz ise 4000 IU’dir.

* Hamile kadınlarda gerekliyse, doktor tavsiyesi ile uygun dozda kullanılabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Monovit D3’ün yiyecek ve içecek ile Kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik döneminde monovit d3 kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gerekli olmadıkça monovit d3 gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza mutlaka danışınız.

Emzirme Döneminde kullanımı

İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve Makine Kullanımı

Araç ve makine kullanma yetenegini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

Monovit D3’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler;

İçerikte bulunan yardımcı maddelerin herhangi biri için bir uyarı yoktur.

Diğer İlaçlarla Birlikte Kullanımı

* Antikonvülsanlar,hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar), rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ve glukokortikoidler (hormona benzeyen ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında vitamin D’nin etkisi azalabilir.

* Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.

* Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya idrar söktürücüler ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üstüne çıkabilir.

* D vitamini ve türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanımı zehirlilik olasılılığının artmasını saglar.

* Yağ emiliminin azalmasına neden olabilen ilaçlar, orlistat (obezite tedavisinde kullanılır) ve kolestiramin (kolestrol tedavisinde kullanılır) vitamin D emilimini azaltabilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız bunlar hakkında mutlaka doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Monovit D3 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Her zaman doktorunuz tarafından belirtildiği şekilde alınmalıdır.

D vitamini eksikliği ya da yetmezliği, yeni doğan, bebeklik ve çocuk raşitizm tedavisinde genellikle 3-4 hafta ara ile 1 ml (300.000 I.U). sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde 3-4 hafta ara ile 1 ml (300.000 I.U) veya 1/2 ml’lik 2 doz halinde kullanılır.

Kemiklerde mineral azalmasına bağlı oluşan osteomalazide, kemik erimesinin destek tedavisinde, kemik erimesine bağlı kemik kırığı riski artışı olan durumların önlenmesinde ve hiperparatiroidizm tedavisinde 6-12 hafta müddetle, haftada bir defa 1 ml (300.000 I.U.) verilir.

Doz ve tedavi süresi tedavi edilecek hastalığa göre hekim tavsiyesi ile belirlenir.

Ne sıklıkla Monovit D3 kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek yada düşük doz önerebilir. Önerilen dozu aşmayınız.

Monovit d3 damla Uygulama Yolu ve metodu

Monovit D3 Ampul, hekimin tavsiyesine ve hastanın tercihine göre oral veya intramüsküler olarak kullanılabilir ancak, kalsiyum absorpsiyonu bozukluklarında adaleye enjekte edilmelidir.

Değişik Yaş Grupları:

Monovit d3 damla Çocuklarda Kullanımı:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar bölümünde belirtildiği şekilde kullanılır.

Monovit d3 damla Yaşlılarda Kullanımı:

Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel Kullanım Durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekmemektedir. D3 vitamininin sürekli kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer Monovit D3’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair izleminiz varsa doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Fazla Monovit D3 Kullandıysanız:

Monovit D3’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Monovit D3’ü kullanmayı unutursanız;

İlacı almayı unutursanız, unuttugunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu herzamanki saattte alınız. Ancak unutulan dozu hatırladığınızda neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

Unutulan dozu dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Monovit D3 ile tedavi sonlandırıldığında Oluşabilecek Yan etkiler

Bulunmamaktadır. Ancak doktorunuz tarafından belirlenmedikçe Monovit D3 tedavisini durdurmayınız.

Monovit D3 Olası Yan Etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Monovit D3’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılmamış olması nedeniyle istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.

Monovit D3’ün normal dozlar ve sürelerde yarı etki olasılığı azdır. D3 vitamininin yüksek dozlarda verilmesi ve tedavi süresinin kontrolsüz bir şekilde uzatılması sonucu aşağıdaki yan etkiler gelişebilir

İdrarla atılan kalsiyum miktarında artış (hiperkalsirü), kanda kalsiyum miktarının normalden yüksek bulunması (hiperkalsemi)

Bunlar kan ve idrar testleri ile tespit edilebilir.

 

 • Ruhsal belirtiler
 • Bulanık şuur
 • Kalp atımı düzensizliği (aritmi)
 • Bulantı
 • İştahsızlık
 • Kilo kaybı
 • Aşırı şekilde idrar yapma
 • İdrar yapamama
 • Aşırı susama
 • Böbrek taşı oluşumu
 • Kaşıntı, döküntü, kurdeşen gibi aşırı duyarlılık belirtileri

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Monovit D3 saklanması

Monovit D3’ü çocukların uzanamayacağı ve göremeyeceği yerde saklayınız.

25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜRSENİZ MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞINIZ VE ASLA DOKTOR TAVSİYESİ OLMADAN KULLANMAYINIZ.

* D3 vitamini devamlı kullanmanız gerekliyse böbrek fonksiyonlarınız kontrol edilmelidir.

* D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.

Sizlere bu yazımızda recetebilgi.com olarak Monovit D3 damla nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında bilgiler aktardık. Lütfen doktor önerisi olmadan Monovit D3 damla kullanmayın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.