Monurol saşe nedir ve ne için kullanılır ?

0
353
Monurol saşe nedir ve ne için kullanılır ?
Monurol saşe nedir ve ne için kullanılır ?

Monurol saşe nedir ve ne için kullanılır ?

 

Monurol saşe ağız yoluyla alınan etkin madde olarak 3 gram fosfomisine eşdeğer 5.631 gram fosfomisin trometamol içeren antibiyotik grubuna dahil olan idrar yolu enfeksiyonu giderici özelliğe sahip bir ilaçtır. Sizlere bu yazımızda Monurol saşe nedir ve ne için kullanılır ? başlığı altında Monurol saşe fiyatı da dahil olmak üzere bir çok bilgi aktaracağız.

Monurol saşe nedir ?

Monurol Saşe etkin madde olarak 3 gram fosfomisine eşdeğer 5.631 gram fosfomisin trometamol içeren ve sistemik olarak uygulanan antibiyotikler grubuna dahil olan bir ilaçtır. Monurol Saşe, 8 gramlık tek saşeler halinde kullanıma sunulmaktadır.

Monurol Saşe ne için kullanılır ?

Monurol Saşe,  genel olarak fosfomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarının ve iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılır. Ayrıca idrar yolları ile ilgili olarak yapılan tanı amaçlı cerrahi girişimlerin neden olabileceği idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi amacı ile de kullanılır.

Monurol’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Monurol’ü lütfen aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

* Eğer Monurol’ün içerdiği etkin madde veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı ( alerjik ) iseniz,

* Eğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, hemodiyaliz hastası iseniz,

* Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Monurol’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ.

* Eğer şeker hastalığınız (Diyabet) varsa veya diyet yapıyorsanız her bir Monurol içeriğinde 2.213 g şeker olduğunu dikkate alınız.

* Eğer böbrek iltihabı (nefrit, piyelonefrit gibi) üst idrar yolları enfeksiyonunuz varsa kullanılması önerilmemektedir.

* İlacınızın kullanımı sırasında veya sonrasında ciddi veya sürekli ishal (diyare) durumu görülürse; bu durumda kolon iltihabı söz konusu olabilir ( psödomembranöz kolit)

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Monurol’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyeceklerle beraber alınması, kan ve idrar seviyelerinde hafif düşmeye neden olacak şekilde etkin maddenin emilimini geciktirebilir.

Monurol aç karnına alınmalıdır yani yemeklerden 2-3 saat sonra.

Monurol Saşe Emzirmede Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fosfomisin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Ancak birçok ilacın anne sütüne geçtiği ve potansiyel ciddi yan etkilere yol açabileceği bilindiğinden emziren annelerde emzirmeye devam etmeme veya ilacı kullanmama konusunda annenin ilaca gereksinimine göre doktor tarafından kararlaştıırılmalıdır.

Monurol Saşe Hamilelikte Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Monurol Saşe Fosfomisinin gebelikte kullanımı konusunda yeterli bilgi yoktur.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Monurol’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli Bilgiler

Monurol’ün içeriğinde yardımcı madde olarak şeker bulunmaktadır. Eğer daha önceden bazı şekerlere karşı doktorunuz tarafından intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Araç ve Makine Kullanımı

İlacın dikkati veya reaksiyon zamanını değiştirebileceği konusunda bir bulgu yoktur.

Diğer ilaçlarla Kullanımı

Sindirim güçlüğünün tedavisinde kullanılan metoklopramid, Monurol ile eşzamanlı kullanıldığında, fosfomisinin serum ve idrar konsantrasyonlarını düşürebileceginden birlikte kullanılmamalıdır.

Hazımsızlık veya mide ülseri tedavisinde kullanılan simetidin ile birlikte uygulandığında,fosfomisinin emilim, dagılım atılım özelliklerini etkilememektedir.

Monurol mide barsak kanal hareketini arttıran ilaçlarla birlikte verildiğinde ishal daha fazla artabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şuanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Monurol Saşe nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Monurol’ün doktor tarafından size önerildiği zaman kullanılması önemlidir.

Önerilen uygulama, ürün içeriğinin bir bardak suda çözündürülmesi ve çözünme tamamlandıktan sonra içilmelidir.

Monurol idrar yolu enfeksiyonlarında tek doz olarak uygulanır.

Transüretral cerrahi veya tanı amaçlı girişimler öncesinde önerilen kullanım şekli; ilk doz cerrahi girişimden 3 saat önce, ikinci doz ise cerrahiden 24 saat sonra

Monurol Saşe Uygulama Yolu ve Metodu:

Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonra ağız yolu ile kullanılması önerilir.

* Değişik Yaş Grupları;

Çocuklarda kullanımı:

12 yaş altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanımı ile ilgili deneyim sınırlı olduğundan kullanımı önerilmemektedir.

Monurol Saşe Yaşlılarda Kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir uyarı bulunmamaktadır.

* Özel Kullanım Durumları:

Böbrek Yetmezliği

Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Karaciğer Yetmezliği

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Monurol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz varsa doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Fazla Monurol kullandıysanız

İlacı doktorunuzun size önerdiği miktarda kullanmanız önemlidir.

Monurol den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Monurol’ü kullanmayı unutursanız;

Monurol tek doz kullanılır bu nedenle dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa sürede kullanınız

Unutulan dozu dengelemek için cift doz almaynız asla.

Monurol ile Tedavi Sonlandırıldığında Olusabilecek etkiler;

Monurol tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız önce doktorunuza danışınız.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorunlarınız varsa bunu doktorunuza sorunuz.

 Monurol Saşe Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi Monurol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Monurol’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin ACİL bölümüne başvurunuz;

* Yaygın deri döküntüsü

* Yaygın kaşıntı

* Nefes alma ğüçlüğü

* Ciltte kırmızı küçük lekeler

* Yüzde şişme

* Yutakta Şişme

* Cilt damarında şişme

* Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (Aplastik anemi)

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin ACİL bölümüne başvurunuz;

* Kanlı veya mukuslu( sümük gibi) süregen ishal

* Baş ağrısı

* Baş dönmesi

* Genel yorgunluk hali

* Vajinal iltihabi(Vajinit)

* Duyma kaybı

* Sarılık

* Karın Ağrısı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok nadir ve seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz;

* Bulantı

* Kusma

* İshal

* Gögüs kemiği arkasaında yanma hissi (pirozis)

* Hazımsızlık

* İştahsızlık

* Bogaz Ağrısı

* Ateş basması

* Bazı kan ve karaciğer işlevlerini gösteren testlerde değişiklikler

Bunlar Monurol’ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.Monurol’ün saklanması

Monurol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30*Cnin altındaki, oda sıcaklıgında saklayınız.

Orjinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu kullanınız.

Recetebilgi.com olarak tüm ilaçların doktor önerisiyle kullanılmasını tavsiye ediyoruz.  Sizlere bu yazımızda monurol saşe prospektüsünde yer alan Monurol Saşe kullanma talimatı içerisinde ki Monurol saşe nedir ve ne için kullanılır ? başlığı altında bir çok bilgi aktardık. Lütfen beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza danışınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.