Nimelid Tablet nedir ve ne için kullanılır?

0
271
Nimelid Tablet nedir ve ne için kullanılır?
Nimelid Tablet nedir ve ne için kullanılır?

Nimelid Tablet nedir ve ne için kullanılır?

Nimelid 100 Mg Tablet olarak satılan Nimelid Tablet genel olarak akut ağrıların giderilmesinde kullanılır. Siz değerli kullanıcılarımıza recetebilgi.com olarak Nimelid Tablet nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

Nimelid Tablet nedir ve ne için kullanılır?

Nimelid Tablet Nedir?

Nimelid Tablet Farmakolojik Özellikleri Nelerdir?

Nimesulidin etkin maddesi olan nimesulid; antienflamatuar, analjezik ve antipiretik etkili sulfonamid grubu bir nonsteroid antienflamatuardır. Nimesulidin prostagladinler üzerindeki inhibe edici etkisi zayıftır ve diğer nonstreoid antienflamatuarların aksine terapötik etkisi sadece bu mekanizmadan kaynaklanmaz. Nimesulid serbest radikallerin oluşmasını engelleyerek ve nötrofillerde klorlu oksidanların üretilmesini önleyerek de tesir gösterir. Nimesulidin bir diğer özelliği de yalnız enflamasyonlu hücrelerde bulunan siklooksijenaz-2 enzimini selektif olarak inhibe etmesidir. Mide ve böbreklerin normal çalışması için gerekli prostaglandinlerin sentezinde rol oynayan siklooksijenaz-l enzimi üzerindeki etkisinin çok düşük düzeyde olması ve bu nedenle diğer nonsteroid antienflamatuarlarla görülen bir çok yan etkiye yol açmaması önem taşır.

Nimelid Tablet ne için kullanılır?

Farmakokinetik Özellikleri Nelerdir?

Nimesulid, oral olarak alındığında süratle absorbe olur ve 2-3 saat içinde plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. 200 mg’lık bir doz ile 7-10 mcg/ml’lik bir maksimum plazma konsantrasyonu sağlanır. AUC (eğri altındaki alan) 70-100 mcg/ml saattir. 7 gün süre ile günde 2 defa 100 mg nimesulid verildiğinde yukarıda belirtilen değerlerde önemli bir değişiklik olmamaktadır. Nimesulid kan proteinlerinde % 97.5 oranında bağlanır.

Karaciğerde metabolizazyona uğrayarak çeşitli metabolitlere dönüşür. Bu metabolitlerden hidroksinimesulid, farmakolojik yönden nimesulid kadar aktiftir ve plazmada nimesulidin % 25’ine varan konsantrasyonlara ulaşır. Nimesulid ve aktif metaboliti hidroksinimesulid sinovyal sıvıyada geçer ve bu sıvıda 6-12 saat süre ile etkili düzeylerde kalır.Nimesulid kadın genital sistem dokusunda plazmadakinin % 40’ına eşit bir konsantrasyona ulaşır.Nimesulidin itrahı % 65 oranında idrar ve % 35 oranında feçes ile gerçekleşir.

ENDİKASYONLARI:

Nimelid, akut ağrı,ağrılı osteoartrit ve primer dismenorenin semptomatik tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI:

Nimesulide aşırı duyarlılığı olan şahıslarda, gastrointestinal ülser,karaciğer yetmezliği ve şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunda kontrendikedir.Ateş ve/veya grip benzeri belirtisi olan hastalarda kontrendikedir. Alkol ve ilaç bağımlılığı olanlarda kontrendikedir. Hepatotoksik potansiyeli olan ilaçlarla eş zamanlı kullanımı kontrendikedir.

UYARILAR/ ÖNLEMLER

Aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuarlara karşı aşırı hassassiyeti olan şahıslarda çok dikkatle kullanılmalıdır.

Mide ve duodenum ülseri geçirmiş şahıslarda, antikoagülanlarla tedavi altındakilerde,astma,ürtiker veya pıhtılaşma bozukluğu bulunanlarda dikkatli davranılmalıdır.

Su retansiyonuna yol açabileceğinden,hipertansiyon ve kardiyak fonksiyon bozukluğunda, bu husus akılda tutulmalıdır.

Kretanin klerensi 30 ml/dakikanın altında olan böbrek yetmezliklerinde dikkatle davranılmalı ve doz ayarlanmalıdır. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği yada glikoz – galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

12 Yaşından küçük çocuklarda sistemik etkili formların kullanımı kontrendikedir.

İlacın karaciğer toksisitesi göz önüne alınarak, risk/yarar oranı her hasta için bireysel olarak değerlendirildikten sonra,nimesulid tedavisine başlanmalıdır. İlaç kullanımı sürecinde ateş ve/veya grip benzeri bulgular gelişirse ilacın kesilmesi uygundur.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:

Nimesulid fetusta duktus arteriosunun erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin 3. trimesterinde kesinlikle kullanılmamalı, gebeler üzerinde yeterli araştırmalar mevcut olmadığından tüm gebelik süresince kullanımından kaçınılmalıdır.

Nimesulidin anne sütüne geçişi ile ilğili yeterli araştırma olmadığından süt veren annelerce kullanılmamalıdır.

Nimelid Tablet Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Nimesulid iyi tolere edilen bir maddedir. Kullanımı ile, diğer nonstreoid antienflamatuarlar gibi bulantı, kusma, mide ağrısı, mide yanması, epigastrik ağrı görülebilir.

Nadiren sıvı retansiyonu, lokal veya yaygın ödem, oligüri,melena bildirilmiştir.

Ender olarak alerjik reaksiyonlar, ürtiker geçici trombositopeni ile birlikte peteşi ve purpura, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali,sersemlilik,ajitasyon rapor elde edilmiştir

Bunların dışında başka bir yan etki ile karşılaşırsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

Nimelid Tablet Nasıl Kullanılır?

Nimelid Tablet tercihen tok karnına ve günde 2 defa 1 tablet (100 mg) olarak alınır.

Yaşlılarda doz ayarlanmasına gerek yoktur. Kreteatinin klerensi 30 ml/dakikanın altında olan böbrek yetmezliklerinde doz ayarlanmalıdır.

Kreatinin klerensi 30 ml/dakikanın üstünde olan böbrek yetmezliklerinde doz ayarlanmasına gerek yoktur.

İstanmeyen etkilerin ortaya çıkışını azaltmak için nimesulid etkili olan en düşük dozda ve en kısa süre boyunca kullanılmalıdır. En uzu tedavi süresi 15 gündür.

Nimelid Tablet Doz Aşımı

Nimesulid ile herhangi bir doz aşımı vakası rapor edilmemiştir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında mide boşaltılmalı ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyecegi ve erişemeyeceği yerde saklayınız.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRDÜĞÜNÜZDE LÜTFEN DOKTORUNUZA MUTLAKA DANIŞINIZ VE ASLA DOKTOR TAVSİYESİ OLMADAN KULLANMAYINIZ.

Sizlere bu yazımızda Nimelid Tablet nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında bilgiler aktardık. Lütfen doktor önerisi olmadan Nimelid Tablet kullanmayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.