Osmolak solüsyon şurup nedir ve ne için kullanılır ?

0
341
Osmolak solüsyon şurup nedir ve ne için kullanılır ?
Osmolak solüsyon şurup nedir ve ne için kullanılır ?

Osmolak solüsyon şurup nedir ve ne için kullanılır ?

Osmolak solüsyon şurup 667 mg/ml cam şişede ağız yolundan uygulanan genel olarak kabızlık giderici özelliğe sahip olan şuruplar grubuna dahil olan bir ilaçtır. Sizlere bu yazımızda Osmolak solüsyon şurup nedir ve ne için kullanılır ? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

Osmolak solüsyon şurup nedir ?

Osmolak, ağız yolundan kullanılan kıvamlı, kahverengimsi – sarı renkli bir solüsyondur. Cam şişelerde, kaşık ölçek ile birlikte sunulmaktadır. Osmolak, laktüloz adı verilen bir laksatif içerir. Laktüloz, bağırsak içine su çekerek, gaitayı (dışkıyı) yumuşatır ve bağırsaktan geçişini kolaylaştırır. Laktüloz emilime uğramaz.

Osmolak solüsyon şurup ne için kullanılır ?

Aşağıdaki durumlarının tedavisi için kullanılır.

* Kabızlıkta: Kalın bağırsakların normal çalışma ritmini kazanmasını sağlamak.

* Gaita kıvamının yumuşak olmasının tıbben arzulandığı durumlarda (hemoroid, kolon yada anüse yönelik cerrahi girişimlerden sonra)

* Hepatik ensefalopati (HE) denilen zihin karışıklığına, titremeye, koma dahil olmak üzere bilinç seviyesinde azalmaya sebep olan bir karaciğer hastalığı: Karaciğer koması veya koma öncesi, tedavi ve korunmasında kullanılır.

Osmolak’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Osmolak’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

* Eğer içerisindeki etkin maddeye (laktüloz) veya herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa) Osmolak’ı kullanmayınız.

* Seyrek görülen bir hastalık olan galaktozemi (galaktozu metabolize eden enzimin doğuştan eksik olması durumu) durumunda

* Sindirim sisteminde kabızlığa sebep olabilecek tıkanıklık, sindirim sistemi organlarında delinme veya delinme riski

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse Osmolak’ı kullanmayınız.

Emin değilseniz Osmolak’ı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla mutlaka temasa geçiniz.

Osmolak’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Özellikle aşağıdakiler olmak üzere, herhangi bir şikayetiniz yada hastalığınız varsa, Osmolak’ı kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

* Açıklanamayan bir karın ağrınız varsa

* Laktozu (süt şekeri) sindiremiyorsanız

* Diyabetiniz ( şeker hastalığınız) varsa

Diyabetiniz varsa ve HE için tedavi ediliyorsanız, Osmolak dozunuz daha yüksek olacaktır. Bu yüksek doz. çok miktarda şeker içerir. Bu nedenle, diyabet tedavisi için kullandığınız ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Ayarlanmamış dozların kronik kullanımı ( günde 2-3 ten fazla yumuşak dışkılamaya sebep olan) veya yanlış kullanım, ishale ve elektrolit dengesinin bozulmasına sebep olabilir.

Laksatif tedavisi sırasında, yeterli miktarda sıvı tüketmelisiniz günde yaklaşık 2 litre, 6-8 su bardağına eş değer.

Eğer birkaç günlük tedaviden sonra durumunuzda iyileşme olmazsa yada şikayetiniz kötüye giderse, lütfen doktorunuza danışınız.

Osmolak Şurup Çocuklarda Kullanımı

Özel durumlarda doktorunuz çocuk yada bebekler için Osmolak önerebilir. Bu durumlarda, doktorunuz tedaviyi dikkatle takip etmelidir.

Osmolak bebeklere veya küçük çocuklara normal dışkılama refleksini etkileyebileceği için, sadece gerekli tıbbi koşullarda vermelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza mutlaka danışınız.

Osmolak’ın Yiyecek ve İçecek ile Kullanılması

Osmolak, yemekle veya yemekten bağımsız olarak alınabilir. Yiyecek ve içecekler için bir kısıtlama söz konusu değildir.

Osmolak Şurup Hamilelikte Kullanımı

İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalma ihtimaliniz varsa bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Osmolak gerekliyse hamilelikte de kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Osmolak Emzirme Döneminde Kullanımı

İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Emziriyorsanız kullanmadan önce mutlaka eczacınıza veya doktorunuza danışınız.

Osmolak gerekliyse Emzirme döneminde de kullanılabilir.

Araç ve Makine Kullanımı

Osmolak’ın araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi ihmal edilebilir düzeydedir veya hiç yoktur.

Osmolak’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli Bilgiler:

Osmolak, küçük miktarlarda süt şekeri laktoz, galaktoz, epigalaktoz veya fruktoz içerebilir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Osmolak Diğer İlaçlarla Birlikte Kullanımı

Diğer tıbbi ürünlerde etkileşim çalışmaları yapılmamaşıtır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şuanda kullanıyorsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Osmolak nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Osmolak’ı herzaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Sorularınız olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

* Osmolak’ı kaşık ölçek ile kullanınız.

* Osmolak’ı meyva suyu, süt veya su ile karıştırabilirsiniz. Bol sıvı tüketmeniz önerilir.( Gün boyunca yaklaşık 6-8 su bardağı )

* Dozunuzu hemen yutunuz. Ağızda bekletmeyiniz çünkü, Osmolak özellikle uzun dönem kullanıldıgında, şeker içeriği diş çürümesine sebep olabilir.

* Osmolak’ın etkisini göstermesi 2-3 günü bulur.

Doktorunuz alacağınız dozu ialaca verdiğiniz yanıta göre ayarlayacaktır.

Kabızlıkta veya gaita kıvamının tıbben yumuşak olmasının istendiği durumlarda doz uygulaması

Osmolak günlük tek doz olarak yada iki doza bölünerek alınabilir. Doktorunuz size hangi sıklıkta kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

Günlük Başlangıç Dozu– Günlük tedaviye Devam Dozu

Erişkinler ve ergenler: 15- 45 ml 15-30 ml

Çocuklar ( 7-14 yaş arası): 15 ml 10-15 ml

Çocuklar (1-6 yaş arası): 5-10 ml 5-10 ml

1 yaş altındaki bebeklerde: 5 ml’ye kadar

Hepatik Ensefalopati’de yalnızca erişkinler için doz uygulaması:

Yetişkinlerde:

Başlangıç dozu: Günde 3-4 defa 30-45 ml

Sonrasından doktorunuz tarafından günde 2-3 defa yumuşak bir defakasyon saglayabilecek şekilde doz ayarlaması yapabilir.

Osmolak Solüsyon Şurup Uygulama Yolu ve Metodu:

* Osmolak yalnızca ağız yoluyla kullanım içindir.

* Günlük tek doz reçete edildiğinde,doz düzenli olarak günün aynı saatinde (örn. kahvaltı sırasında) alınmalıdır.

Osmolak Değişik Yaş Gruplarında Kullanım Dozu:

* Çocuklarda Kullanımı: Osmolak’ın değişik yaş grubundaki çocuklarda kullanım dozun ilişkin bilgileri yukarıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Laksatif paraperatların çocuklarda ve bebeklerde kullanımı, normal dışkılama refleksini etkileyebileceği için, olagan dışı durumlarda ancak doktorunuızun kontrolünde olmalıdır.

Osmolak’ı doktorunuza danışmadan 14 yaşın altındaki çocuklara vermeyiniz.

HE’li çocukların ( yenidoğandan 18 yaşına kadar) tedavisi için bilği mevcut değildir.

* Yaşlılarda Kullanımı: Özel doz önerisi bulunmamaktadır.

Özel KUllanım Durumları:

Böbrek/ Karaciğer Yetmezliği:

Özel doz öenerisi bulunmamaktadır.

Eğer Osmolak’ın etkisinin çok güçlü yada zayıf olduğuna dair bir izleminiz varsa doktorunuza veya eczacınıza mutlaka danışınız.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Osmolak kullandıysanız:

Osmolak tan kullanamnız gerekenden daha fazlasını kullandıysanız ilacı almayı durdurup doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında mutlaka bilgi veriniz.

Eğer kullanmanız gereknden fazlasını kullandıysanız, ishal, karın ağrısı oluşabilir. Bu durumda doktorunuzun önereceği şekilde teadvi durdurulmalı yada doz yeterli derece azaltılamlıdır.

İshale veya kusmaya bağlı yoğun sıvı kaybı durumunda tedavi gerekebilir. Bu durumda doktorunuza danışınız.

Osmolak kullanmayı unutursanız:

Osmolak kullanmayı unutursanız, endişe etmeyiniz. Bir sonraki dozu normal saatinde alınız.

Unutulan dozu dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Osmolak ile tedavi sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuza sormadan tedaviyi bırakmayınız yada değiştirmeyiniz.

İlacın kullanımı ile ilğili sorularınızı doktor veya eczacınıza danışınız.

Osmolak Solüsyon Şurup Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

TÜM İlaçlar gibi Osmolak’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişierde yan etkiler olabilir.

Osmolak için aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Çok yaygın (10 kişide 1’den fazla kişide görülebilir.)

* İshal

Yaygın (10 kişide en fazla 1 kişide görülebilir)

* Gaz oluşumu

* Bulantı

* Kusma

* Karın ağrısı

Yaygın olmayan ( 100 kişide en fazla 1 kişide görülebilir)

* İshale bağlı elektrolit dengesizliği

Tedavinin bir kaç gününde gaz oluşabilir ve genellikle birkaç gün sonra geçer.

Belirtilen dozdan daha yüksek doz alındığında karın ağrısı ve ishal oluşabilir. Bu durumlarda doz azaltılmalıdır.

Uzun zaman botyunca yüksek doz ( normalde sadece hepatik ensefalopati (HE)tedavisinde kullanılan dozlar kadar kullanırsanız, ishale bağlı olarak eloktrolit dengesizliği yaşayabilirsiniz.

Osmolakın saklanması

Oda sıcaklığında saklayınız.

Dondurmayınız.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ İLE KARŞILAŞIRSANIZ MUTLAKA DOKTORUNUZA VEYA ECZACINIZA DANIŞINIZ.

Siz değerli takipçilerimize  recetebilgi.com olarak bu yazımızda Osmolak solüsyon şurup nedir ve ne için kullanılır ? başlığı altında bilgiler aktardık. Lütfen doktor önerisi olmadan hiç bir ilaç kullanmayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.