TERRAMYCIN deri merhemi nedir ve ne için kullanılır?

0
218
TERRAMYCIN deri merhemi nedir ve ne için kullanılır?
TERRAMYCIN deri merhemi nedir ve ne için kullanılır?

TERRAMYCIN deri merhemi nedir ve ne için kullanılır?

TERRAMYCIN Deri Merhemi adından da anlaşılacağı üzere deri üzerine uygulanan antibiyotik bir iltihap giderici merhemdir.

TERRAMYCIN deri merhemi nedir ?

TERRAMYCIN 14.2 g’lık tüplerde kullanıma sunulmuştur. Özel bir vazelin sıvağı içinde süspansiyon halinde kristal oksitetrasiklin hidroklorür ve polimiksin B sülfat içerir. TERRAMYCIN yumuşak, sarı homojen merhemidir.

TERRAMYCIN lokal ( topikal) olarak kullanılan ve antibiyotikler olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir.

TERRAMYCIN deri merhemi ne için kullanılır?

TERRAMYCIN duyarlı mikroorganizmaların oluşturduğu iltihaplı deri ( piyoderma), iltihaplı deri kabarcıklarından oluşan bir tür deri hastalığı ( püstüler dermatit) gibi lokal cilt enfeksiyonlarının ( iltihap oluşturan mikrobik hastalık ) ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıkların koruma ve lokal tedavisinde kullanılır..

 TERRAMYCIN’İ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TERRAMYCIN’İ aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

* TERRAMYCIN içeriğindeki bileşenlere karşı aşırı hassasiyet ( nadir olarak bildirilen kişisel aşırı duyarlılığa bağlı,temasla ortaya çıkan) deri hastalığı ( kontakt dermatit) dahil alerjik reaksiyonları gösterdiyseniz.

TERRAMYCIN’İ aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer;

* Tedavi sırasında duyarlı olmayan bakteri yada mantarlara bağlı yeni enfeksiyonlar ortaya çıkarsa dikkatli kullanınız, bu durumu önlemek için doktorunuz sizi sürekli gözlemleyecek , gerekli tetkikleri yapacaktır.

* Bu ilacın tüm vücudu etkileyen ( sistemik) uygulanması sonucu iskeletv gelişiminde gerilik, dişlerde kalıcı renk değişimi ve diş minesinin yetersiz gelişimi oluştuysa dikkatli kullanınız. Diş gelişimi boyunca hamileliğin son yarısındaysanız veya hastanın yaşı 8’den küçükse bu dikkate alınmalıdır. Hernekadar topikal tetrasiklin uygulanmasında dozların düşük olması nedeniyle, bu etkilerin ortaya çıkması mümkün değilse de, böyle bir ihtimalin de oldugu düşünülmelidir..

* Cilt enfeksiyonunun ağır olması yada tüm vücudu etkileyen ( sistemik) enfeksiyona dönüşme eğilimi göstermesi durumunda

TERRAMYCIN Deri Merhemi tedavisi tüm vücudu etkileyen ( sistemik ) tedavi ile desteklenecektir.

Haricen kullanılır ve yalnız deriye tatbik edilmeye mahsustur.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız..

TERRAMYCIN deri merhemi Hamilelik Döneminde Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Hamile kadınlarda TERRAMYCIN kullanımı üzerine kontrollü çalışmalar yoktur..

Hamile kadınlarda bir antibiyotik grubu olan tetrasiklinlerin sistemik kullanımı, ceninde iskelet gelişimi ve kemik büyümesinin gecikmesi ile sonuçlanmıştır. Buna rağmen lokal tetrasiklinler, gebelik boyuncs sadece muhtemel yararları, olası risklerden daha fazla olduğu zaman kullanılmamalıdır..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TERRAMYCIN deri merhemi Emziren annelerde kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Lokal uygulanan tetrasiklinlerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tetrasiklinler, lokal uygulamalar dışında tüm vücudu etkileyecek şekilde uygulandığında ( sistemik) anne sütüne geçmektedir.

Anne sütü alan bebeklerde, ciddi zararlı reaksiyonların olma ihtimali nedeniyle, ilacın anne için olan önemi göz önüne alınarak annenin süt vermeyi bırakması veya ilacı kesmesi yönünde kararı doktor verecektir.

Araç ve Makine Kullanımı

Lokal oksitetrasiklin ilaçlarının araç ve makine kullanımı, üzerinde etkili olması beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile Birlikte Kullanımı

TERRAMYCIN’İN diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şuanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TERRAMYCIN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde cildinizi özenli bir şekilde temizledikten sonra steril bir gazlı bez üzerine konulan merhemi hasta bölgeye günde en az 2-3 kez uygulayınız. Merhemi hasta yüzey ile sürekli temas halinde bırakınız. Tedavinizin süresi enfeksiyonun şiddeti ve türüne bağlı olup, birkaç günle birkaç hafta arasında değişebilir.

Tedavinizin erken kesilmesi durumunda hastalık yapıcı organizmanın yeniden üremesi öz konusu olacagından, tam iyileşme sağlanana kadar tedaviye devam ediniz..

TERRAMYCIN Uygulama yolu ve metodu:

TERRAMYCIN’İ sadece lokal olarak uygulayınız. Haricen kullanım içindir.

Eğer TERRAMYCIN’in etkisinin çok zayıf yada güçlü olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz..

Kullanmanız Gerekenden fazla TERRAMYCIN kullandıysanız:.

TERRAMYCIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz..

TERRAMYCIN’İ kullanmayı unuttursanız;

Unutulan dozu dengelemek için çift doz kullanmayınız.

TERRAMYCIN ile tedavi sonlandırıdığındaki oluşabilecek yan etkiler :

Tedavinin erken kesilmesi durumunda hastalık yapıcı organizmanın yeniden üremesi söz konusu olacağından tam iyileşme sağlanana kadar tedaviye devam ediniz.

TERRAMYCIN  Olası Yan Etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, TERRAMYCİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Lokal oksitetrasiklin düşük toksisiteli bir antibiyotiktir. Kişisel aşırı duyarlılığa bağlı temasla ortaya çıkan deri hastalığı ( kontakt dermatit) dahil alerjik reaksiyonlar nadir olarak bildirilmiştir. Bu tür reaksiyonlar görülecek olursa oksitetrasiklin tedavisi kesilmelidir.

Yan etkiler aşagıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanı birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor:

* Aşırı duyarlılık

* Temasla ortaya çıkan deri hastalığı ( kontakt dermatit)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza mutlaka danışınız..

TERRAMYCIN’İN saklanması

TERRAMYCIN’İ çocukların erişemeyeceği ve göremeycegi yerde saklayınız..

30*C nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız..

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız..

TERRAMYCIN deri merhemi nedir ve ne için kullanılır? sizlere bu başlık altında kullandığınız krem ile ilgili bilgiler aktardık. Lütfen beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

 

Recetebilgi.com  sitesinde yer alan ilaçlardan sorumlu tutulamaz. Lütfen beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza danışınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.