Terramycin Göz Merhemi nedir ve ne için kullanılır ?

0
359
Terramycin Göz Merhemi nedir ve ne için kullanılır ?
Terramycin Göz Merhemi nedir ve ne için kullanılır ?

Terramycin Göz Merhemi nedir ve ne için kullanılır ?

Göze lokal olarak uygulanan terramycin genel olarak göz ve göz kapağı çevresinde ki enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotikler ve kremler grubuna dahil olan bir ilaçtır. Sizlere bu yazımızda Terramycin Göz Merhemi nedir ve ne için kullanılır ? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

Terramycin nedir ?

Terramycin 3.5 g’lık tüplerde kullanıma sunulmuştur, oksitetraksilin hidroklorür ve polimiksin B sülfat içerir.

Terramycin lokal (topikal) olarak kullanılan ve antibiyotikler olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir.

Terramycin ne için kullanılır ?

Terramycin duyarlı mikroorganizmalara bağlı ve gözün ve göz kapağının iç kısmını kaplayan zar tabakasının (konjonktiva) ve/veya gözün saydam tabakasını (korneay) tutan yüzeysel göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Terramycin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Terramycin’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.
Eğer;

* Terramycin içeriğindeki bileşenlere karşı aşırı hassasiyet (gözünüzde veya göz kapağı çevresinde kızarıklık, kaşıntı, şişlik gibi durumlar) gösterdiyseniz.

Terramycin’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

* Tedavi sırasında duyarlı olmayan bakteri yada mantarlara bağlı yeni enfeksiyonlar ortaya çıkarsa dikkatli kullanınız, bu durumu önlemek için doktorunuz sizi sürekli gözlemleyecek, gerekli tetkikleri yapacaktır.

* Bu ilacın (tetrasiklin) tüm vücudu etkilemesi (sistemik) amacıyla uygulanması sonucu, iskelet gelişiminde gerilik, dişlerde kalıcı renk değişimi ve diş minesinin yetersiz gelişimi oluştuysa dikkatli kullanınız. Diş gelişimi boyunca (hamileliğin son yarısında iseniz veya hastanın yaşı 8’den küçükse) bu dikkate alınmalıdır.

Her ne kadar topikal tetrasiklin uygulamasında kullanılan dozların düşük olması nedeniyle bu etkilerin ortaya çıkması mümkün değilse de böyle bir ihtimalin olduğu da düşünülmelidir.
Göz enfeksiyonun ağır olması ve lokal uygulamaya yanıt vermemesi durumunda Terramycin tedavisi tüm vücudu etkileyen (sistemik) tedavi ile desteklenecektir.

Haricen kullanılır ve yalnız göze tatbik edilmeye mahsustur.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelikte Terramycin kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda Terramycin kullanımı üzerine kontrollü çalışmalar yoktur.

Hamile kadınlarda bir antibiyotik grubu olan tetrasiklinlerin sistemik kullanımı, ceninde iskelet gelişimi ve kemik büyümesinin gecikmesi ile sonuçlanmıştır. Buna rağmen lokal tetrasiklinler, gebelik boyunca sadece muhtemel yararları, olası risklerden daha fazla olduğu zaman kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza mutlaka danışınız.

Emzirme Döneminde Terramycin Kullanımı

İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Lokal uygulanan tetrasiklinlerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tetrasiklinler, lokal uygulamalar dışında tüm vücudu etkileyecek şekilde uygulandığında (sistemik) anne sütüne geçmektedir.

Anne sütü alan bebeklerde, ciddi zararlı reaksiyonların olma ihtimali nedeniyle, ialcın anne için olan önemi göz önüne alınarak annenin süt vermeyi bırakması veya ilacı kesmesi yönünden doktorunuz karar verecektir.

Araç ve Makine Kullanımı

Lokal oksitetrasiklin ilaçların araç ve makine kullanımı üzerinde etkili olamsı beklenmemektedir. Ancak, göz merheminin uygulanmasından sonra kısa süreli bir görme keskinliğinde azalma ortaya çıkabilir.

Diğer İlaçlarla Birlikte Kullanımı

Terramycin göz Merheminin diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şuanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Terramycin nasıl kullanılır ?

Uygun Kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Terramycin’i ufak miktarlarda (yaklaşık 1cm) alt göz kapağınızın iç kısmını kaplayan zar tabakasının (konjonktiva) kıvrımı içine, enfeksiyon tamamen geçip iyileşme, sağlayana kadar günde 4-6 defa uygulayınız. Bu enfeksiyonun tabiatı veya şiddetine göre bir günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Göz kapağınızın kenarındaki yağ bezelerinin iltihabında ialcın tatbikinden önce bütün kabukları ve kepekleri temizleyiniz.

Koruma için, ameliyattan birgün evvel başlayıp, ameliyat sonrası birkaç gün aynı şekilde uygulayınız.
İlacın tatbiki sırasında tüpün ucunun mikrop kapmasını önlemek için dikkatli olunuz.

Terramycin Uygulama Yolu ve Metodu:

Terramycin’i gözün ve göz kapağının iç kısmını kaplayan zar tabakasının (konjonktiva) kıvrımı içine sadece lokal olarak uygulayınız.
Haricen kullanım içindir.

Eğer Terramycin’in etkisinin çok güçlü yada zayıf olduğuna dair bir izleminiz varsa doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Terramycin kullandıysanız:

Terramycin’i kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız doktorunuza veya eczanıza mutlaka sorunuz danışınız.

Terramycin’i kullanmayı UNUTURSANIZ:

Unutulan dozu dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Terramycin Olası Yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, Terramycin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Terramycin ile görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok Yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden daha fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülür.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor bilinmiyor.

* Aşırı Duyarlılık

* Yanma hissi

* Gözyaşında artma

* Temasla ortaya çıkan deri hastalığı( kontakt dermatit)

* İlaç uygulanan yerde ağrı veya yabancı cisim hissi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Terramycin’in saklanması

Terramycin çocukların uzanamayacağı ve erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.

30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRDÜĞÜNÜZDE MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞINIZ VE DOKTOR TAVSİYESİ OLMADAN ASLA KULLANMAYINIZ.

Sizlere bu yazımızda recetebilgi.com olarak Terramycin Göz Merhemi nedir ve ne için kullanılır ? başlığı altında bilgiler aktardık.  Bu başlık altında her türlü sorununuzu belirtebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.