Tylol Hot nedir ve ne için Kullanılır?

1
874
Tylol Hot nedir ve ne için Kullanılır?
Tylol Hot nedir ve ne için Kullanılır?

Tylol Hot nedir ve ne için Kullanılır?

Tylol Hot nedir ve ne için Kullanılır?: Tylol Hot, beyazımsı sarı renkli, limon kokulu akıcı toz içeren tek kullanımlık poşetlerdendir. 6,12 ve 24 poşet olmak üzere üç farklı ambalaj boyunda orjinal kutusunda kullanıma sunulmaktadır.
Tylol Hoy, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), alerjik hastalıklara karşı etkili bir antihşstaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (psödoefedrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.
Tylol Hot; üst solunum yollarının akut enfeksiyonlarına bağlı ağrı,ateş,burun tıkanıklığı,hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtilerinin giderilmesi için kullanılır.

TYlol Hot’u Aşağıdaki Durumlarda Kullanmayınız

Eğer;

 • Tylol Hot’ı içeriğindeki parasetamol,prödoefedrin veya klorfeniramin adlı etkin maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerjik(aşırı duyarlı)iseniz,
 • 12 yaşından küçük çocuklara,
 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz (Child-Pugh kategorisi>9) varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli yüksek tansiyon ve taşikardinin (hızlı kalp atışı) eşlik ettiği hastalıklarda,
 • Şiddetli koroner arter(kalbi besleyen damar)hastalığınız varsa,
 • Monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,
 • Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız:Bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozuklukları tedavisinde kullanılan atropin,alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid,migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit,doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosini,
 • İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı,prostatadenomu denilen rahatsızlığınız varsa,
 • Mesane ya da bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa,
 • Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa,
 • Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,
 • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,
 • Sara(Epilepsi)hastasıysanız,
Tylol Hot nedir ve ne için Kullanılır?
Tylol Hot nedir ve ne için Kullanılır?

Tylol Hot’u Aşağıdaki Durumlarda Dikkatli Kullanınız

Eğer;

 • Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikayeniz varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya deri reaksiyonu oluşabilmektedir.Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi bir ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut generalize ekzantermatöz püstüloz yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
 • Aneminiz(kansızlık) varsa,
 • Akciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğer ve böbrek işlevlerinde bozukluk varsa,
 • Kemik iliğinizde işlev bozukluğunuz varsa,
 • Astım,uzun süre devam eden nezle, uzun süre devam eden kurdeşen ve antinflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Parasetamol,psödoefedrin HCIveya klorfeniramin meleat içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Alkol alıyorsanız günlük 4 poşetten daha yüksek doz almamalısınız,
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan gilbert sendromunuz varsa,
 • Kalp ritim bozukluğunuz ve kalp damar hastalığınız varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Fazla çalışan triodiniz veya troid fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Feokromositoma olan hastalarda (böbrek üstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)
 • Daha önce size uzamış QTsendromu(kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğuna şüpheleniliyorsa,
 • 60 yaş üzerindeyseniz,
 • Serebnal aterokskleroz(beyindeki damar sertliği) hastasıysanız,
 • İdiyopatik ortostatik hipotansiyon (nedeni bilinmeyen, ayağa kalkar kalmaz tansiyonunuzun düşmesi)durumunda

3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması yada ağrının veya ateşin azalması halinde, ilacınızı kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Tylol Hot’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir,
Aşağıdakilerden biri olursa, Tylol Hot’ı kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deri döküntüsü,kaşıntı,ürtiker(kurdeşen)
 • Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
 • Akut generalize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)
 • Eritema multiform(genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz göz çevresinde kan oturması,şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap),
 • Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz(ölümcül sonuçlar dahil deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Kalpte ritm bozukluğu(Aritmi)
 • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı)
 • Karaciğer işlev bozuklukları,
 • Aşırı duyarlılık,
 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak,
 • Kan basıncı yükselmesi(Hipertansiyon)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.Eğer bunlardan biri eğer sizde mevcut ise , sizin Tylol Hot’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Yaygın:

 • Sinirlilik,
 • Uyku bozukluğu,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Sersemlik,
 • Ağız kuruluğu

Yaygın olmayan:

 • Deri döküntüsü,kaşıntı,egzama,alerjik ödem,yüzde,dilde ve boğazda şişlik(anjioödem),yaygın akıntılı döküntüler(akut genaralize ekzantematöz püstülozis),el,yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık
 • Yorgunluk,
 • Telaş hali,
 • Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı(papiler nekroz)
 • Dizüri(İdrar yaparken ağrı)
 • Erkek hastalarda üriner retansiyon(önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazılayıcı bir faktör olabilir)
 • Huzursuzluk

Seyrek:

 • Kan pulcuğu sayısında azalma,akyuvar sayısında azalma,kan hücrelerinde azalma,anemi,hemolitik anemi,diğer kan diskrazileri,
 • Anoreksi(iştahsızlık)
 • El,ayak,yüz ve dudakların şişmesi yada özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi,
 • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler,bronşial serresyonda kalınlaşma,
 • Bulantı,kusma,ishal,karın ağrısı,hazımsızlık
 • Karaciğer hasarı,sarılık dahil hepatit(karaciğer iltihabı)
 • Kalp atımının hızlanması,
 • yüksek tansiyon(hipertansiyon),veya düşük tansiyon(hipotansiyon)
 • Kalp ritim bozuklukları, kalp çarpıntısı
 • Depresyon,iritabilite,kabuzlar,
 • Halüsinasyon(özellikle çocuklarda)dahil merkezi sinir sistemi(mss)uyarım belirtileri,konsantra olamam,baş dönmesi
 • Bulanık görme,
 • Kulak çınlaması,
 • İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri,
 • Alerjik dermatit,
 • Deri döküntüsü,kaşıntı,egzama,alerjik ödem,Yüzde dilde ve boğazda şişlik,yaygın akıntılı döküntüler,el,yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan ,aşırı duyarlılık
 • Stevens-Johnson sendromu,
 • toksik epidermal nekroliz(lyell sendromu)(ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)
 • Halsizlik,göğüs sıkışması

Bilinmiyor:

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi,uyku hali(somnolans) ve beyinde iltihaplanma(ensafalopati)
 • Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen sedasyon,baş ağrısı,çocuklarda paradoksikal eksitasyon(vücut/organların uyarılması),yaşlılarda konfüzyonel psikoz(bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)
 • İritabilite(uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)
 • Anksiyete(kaygı,endişe)
 • Baş ağrısı
 • Ağız kuruluğu
 • Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar,ışığa duyarlılık,deri reaksiyonları,ürtiker
 • Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu(kaslarda düzensiz hareketler)
 • Üriner retansiyon (idrar yapamama)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

1 Yorum

 1. Sağlık Bakanlığı yeni çıkardığı yasa ile artık Tylol Hot satışını reçete ile zorunlu hale getirmiştir. Değerli kullanıcılarımızın bilgisine sunarız..

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.